Rahasia Terungkap: Kenali Tanda-tanda Malam Lailatul Qadar

Daftar Isi
Rahasia Terungkap: Kenali Tanda-tanda Malam Lailatul Qadar

Ciri-ciri malam lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT. Malam ini lebih baik dari seribu bulan, sehingga sangat istimewa bagi umat Islam. Ciri-ciri malam lailatul qadar, antara lain:

1. Malamnya terang benderang seperti siang hari.
2. Udara terasa damai dan sejuk.
3. Tidak ada suara binatang atau burung yang berisik.
4. Bintang-bintang tampak redup.
5. Air terasa lebih dingin dan segar.
6. Doa yang dipanjatkan pada malam ini akan dikabulkan oleh Allah SWT.
7. Malaikat turun ke bumi untuk memberikan rahmat dan keberkahan.
8. Setan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda manusia.

Malam lailatul qadar merupakan malam yang sangat penting bagi umat Islam. Pada malam ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Dengan memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat memperoleh banyak pahala dan ampunan dari Allah SWT.

ciri ciri malam lailatul qadar

Malam lailatul qadar adalah malam yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT. Malam ini lebih baik dari seribu bulan, sehingga sangat istimewa bagi umat Islam. Ciri-ciri malam lailatul qadar, antara lain:

 • Terang benderang
 • Damai dan sejuk
 • Tidak ada suara binatang
 • Bintang-bintang redup
 • Air dingin dan segar
 • Doa dikabulkan
 • Malaikat turun ke bumi
 • Setan dibelenggu
 • Tenang dan hening
 • Penuh berkah

Kesepuluh ciri-ciri tersebut saling berkaitan dan menunjukkan keistimewaan malam lailatul qadar. Pada malam ini, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Dengan memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat memperoleh banyak pahala dan ampunan dari Allah SWT.

Terang Benderang

Terang Benderang, Lailatul Qodar

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang pertama adalah terang benderang. Hal ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. Keterangan malam lailatul qadar yang terang benderang juga disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Qadr ayat 5:

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan."

Ayat ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang sangat istimewa dan lebih baik dari seribu bulan. Malam ini merupakan malam yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah SWT.

 • Ketenangan dan kedamaian
  Malam lailatul qadar yang terang benderang memberikan ketenangan dan kedamaian bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Suasana yang tenang dan damai ini membuat umat Islam dapat fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Kemudahan dalam beribadah
  Terang benderangnya malam lailatul qadar juga memudahkan umat Islam dalam beribadah. Umat Islam dapat membaca Al-Qur'an, salat, dan berdoa dengan lebih mudah pada malam yang terang benderang.
 • Tanda kebesaran Allah SWT
  Terang benderangnya malam lailatul qadar merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menerangi malam lailatul qadar dengan cahaya yang terang benderang.

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang terang benderang memberikan banyak manfaat bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Umat Islam dapat memperoleh ketenangan, kedamaian, dan kemudahan dalam beribadah pada malam lailatul qadar.

Damai dan sejuk

Damai Dan Sejuk, Lailatul Qodar

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang kedua adalah damai dan sejuk. Hal ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang penuh ketenangan dan ketentraman. Pada malam ini, umat Islam dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dalam beribadah.

 • Ketenangan hati

  Pada malam lailatul qadar, umat Islam akan merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh suasana malam yang tenang dan damai.

 • Pikiran jernih

  Malam lailatul qadar yang damai dan sejuk membuat pikiran umat Islam menjadi jernih. Hal ini memudahkan umat Islam untuk fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

 • Khushu' dalam beribadah

  Ketenangan dan kedamaian malam lailatul qadar membuat umat Islam dapat beribadah dengan lebih khusyu'. Umat Islam dapat lebih fokus dalam membaca Al-Qur'an, salat, dan berdoa.

 • Merasakan kehadiran Allah SWT

  Pada malam lailatul qadar yang damai dan sejuk, umat Islam dapat lebih merasakan kehadiran Allah SWT. Hal ini disebabkan oleh suasana malam yang hening dan tenang.

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang damai dan sejuk memberikan banyak manfaat bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Umat Islam dapat merasakan ketenangan hati, pikiran jernih, khusyu' dalam beribadah, dan dapat lebih merasakan kehadiran Allah SWT.

Tidak ada suara binatang

Tidak Ada Suara Binatang, Lailatul Qodar

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang ketiga adalah tidak ada suara binatang. Hal ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang hening dan sunyi. Tidak ada suara binatang yang mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.

 • Hening dan sunyi
  Pada malam lailatul qadar, suasana akan sangat hening dan sunyi. Tidak ada suara binatang yang berisik, seperti suara jangkrik, katak, atau burung. Hal ini membuat umat Islam dapat fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Tanda kebesaran Allah SWT
  Tidak adanya suara binatang pada malam lailatul qadar merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya dengan membuat malam lailatul qadar menjadi hening dan sunyi.
 • Kemudahan dalam beribadah
  Keheningan dan kesunyian malam lailatul qadar memudahkan umat Islam dalam beribadah. Umat Islam dapat membaca Al-Qur'an, salat, dan berdoa dengan lebih tenang dan khusyu'.

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang tidak ada suara binatang memberikan banyak manfaat bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Umat Islam dapat merasakan ketenangan, kekhusyukan, dan kemudahan dalam beribadah pada malam lailatul qadar.

Bintang-bintang redup

Bintang-bintang Redup, Lailatul Qodar

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang keempat adalah bintang-bintang redup. Hal ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang penuh ketenangan dan kekhusyukan. Pada malam ini, cahaya bintang-bintang tampak redup, sehingga tidak mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.

 • Tanda kebesaran Allah SWT

  Bintang-bintang yang redup pada malam lailatul qadar merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya dengan membuat cahaya bintang-bintang redup pada malam tersebut.

 • Ketenangan dan kekhusyukan

  Cahaya bintang yang redup pada malam lailatul qadar menciptakan suasana yang tenang dan hening. Hal ini membuat umat Islam dapat fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

 • Kemudahan dalam beribadah

  Cahaya bintang yang redup pada malam lailatul qadar memudahkan umat Islam dalam beribadah. Umat Islam dapat membaca Al-Qur'an, salat, dan berdoa dengan lebih tenang dan khusyu'.

 • Hikmah dan pelajaran

  Bintang-bintang yang redup pada malam lailatul qadar memberikan hikmah dan pelajaran bagi umat Islam. Umat Islam diajarkan untuk selalu rendah hati dan tidak sombong, karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara.

Ciri-ciri malam lailatul qadar yang bintang-bintang redup memberikan banyak manfaat bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Umat Islam dapat merasakan ketenangan, kekhusyukan, kemudahan dalam beribadah, dan hikmah pada malam lailatul qadar.

Air dingin dan segar

Air Dingin Dan Segar, Lailatul Qodar

Air dingin dan segar merupakan salah satu ciri-ciri malam lailatul qadar. Hal ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah dan kesejukan. Air dingin dan segar pada malam lailatul qadar dapat dirasakan oleh umat Islam yang beribadah pada malam tersebut.

Ada beberapa hikmah dan manfaat dari air dingin dan segar pada malam lailatul qadar, antara lain:

 • Tanda kebesaran Allah SWT
  Air dingin dan segar pada malam lailatul qadar merupakan tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya dengan menciptakan air yang dingin dan segar pada malam tersebut.
 • Penyejuk hati dan pikiran
  Air dingin dan segar pada malam lailatul qadar dapat menyejukkan hati dan pikiran umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Hal ini membuat umat Islam dapat fokus dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
 • Kemudahan dalam beribadah
  Air dingin dan segar pada malam lailatul qadar memudahkan umat Islam dalam beribadah. Umat Islam dapat berwudhu dengan air yang dingin dan segar, sehingga dapat melaksanakan salat dengan lebih khusyu'.
 • Kesehatan dan kesegaran
  Air dingin dan segar pada malam lailatul qadar dapat menjaga kesehatan dan kesegaran umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Umat Islam dapat terhindar dari dehidrasi dan penyakit lainnya.

Jadi, air dingin dan segar pada malam lailatul qadar merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT dan memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut.

Doa dikabulkan

Doa Dikabulkan, Lailatul Qodar

Salah satu ciri utama malam lailatul qadar adalah doa dikabulkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan ayat 3:

"Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu adalah penuh kesejahteraan sampai terbit fajar."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pada malam lailatul qadar, Allah SWT menurunkan para malaikat ke bumi untuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam lailatul qadar, karena doa-doa tersebut lebih besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah SWT.

Selain itu, malam lailatul qadar juga merupakan malam yang penuh keberkahan dan ampunan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qadr ayat 3:

"Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pahala ibadah pada malam lailatul qadar jauh lebih besar dibandingkan ibadah pada malam-malam lainnya. Oleh karena itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, termasuk berdoa, membaca Al-Qur'an, dan berzikir.

Dengan memperbanyak doa pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, umat Islam juga dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda dan ampunan atas dosa-dosanya.

Malaikat turun ke bumi

Malaikat Turun Ke Bumi, Lailatul Qodar

Turunnya malaikat ke bumi merupakan salah satu ciri utama malam lailatul qadar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ad-Dukhan ayat 3:

"Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu adalah penuh kesejahteraan sampai terbit fajar."

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pada malam lailatul qadar, Allah SWT menurunkan para malaikat ke bumi untuk mengurus segala urusan, termasuk mengabulkan doa-doa hamba-Nya. Oleh karena itu, malam lailatul qadar disebut juga sebagai malam seribu bulan, karena pada malam tersebut pahala ibadah dilipatgandakan hingga lebih baik dari ibadah selama seribu bulan.

Bagi umat Islam, turunnya malaikat ke bumi pada malam lailatul qadar merupakan sebuah pertanda bahwa Allah SWT senantiasa dekat dengan hamba-Nya. Pada malam tersebut, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Dengan memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Selain itu, turunnya malaikat ke bumi pada malam lailatul qadar juga merupakan sebuah pengingat bagi umat Islam akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah SWT. Dengan memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan.

Setan dibelenggu

Setan Dibelenggu, Lailatul Qodar

Setan dibelenggu merupakan salah satu ciri khas malam lailatul qadar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban:

"Sesungguhnya setan-setan itu dibelenggu pada malam lailatul qadar."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada malam lailatul qadar, Allah SWT membelenggu setan-setan sehingga mereka tidak dapat menggoda dan menyesatkan umat manusia. Hal ini memberikan peluang besar bagi umat Islam untuk beribadah dengan khusyuk dan fokus tanpa gangguan dari setan.

 • Pengaruh positif bagi umat Islam

  Setan dibelenggu pada malam lailatul qadar memberikan pengaruh yang sangat positif bagi umat Islam. Pada malam tersebut, umat Islam dapat beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk, tanpa terganggu oleh bisikan-bisikan setan yang dapat menyesatkan.

 • Kemudahan dalam beribadah

  Dengan tidak adanya gangguan dari setan, umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan lebih mudah dan lancar. Hal ini akan meningkatkan kualitas ibadah dan membuat umat Islam lebih dekat kepada Allah SWT.

 • Peluang untuk bertaubat

  Pada malam lailatul qadar, umat Islam juga memiliki kesempatan besar untuk bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Dengan tidak adanya gangguan dari setan, umat Islam dapat lebih fokus untuk memohon ampunan kepada Allah SWT.

 • Perlindungan dari godaan

  Setan dibelenggu pada malam lailatul qadar juga melindungi umat Islam dari godaan dan tipu daya setan. Hal ini memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dengan demikian, setan dibelenggu pada malam lailatul qadar merupakan sebuah pertanda bahwa Allah SWT memberikan kesempatan besar bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah, bertaubat atas segala dosa, dan memperkuat iman. Umat Islam seyogyanya memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tenang dan hening

Tenang Dan Hening, Lailatul Qodar

Tenang dan hening merupakan salah satu ciri khas malam lailatul qadar. Hal ini menunjukkan bahwa malam lailatul qadar adalah malam yang penuh ketenangan dan kesunyian. Tidak ada suara binatang yang mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.

 • Tidak ada suara binatang

  Pada malam lailatul qadar, tidak ada suara binatang yang terdengar. Hal ini menciptakan suasana yang tenang dan hening, sehingga umat Islam dapat beribadah dengan lebih fokus dan khusyuk.

 • Bintang-bintang redup

  Pada malam lailatul qadar, bintang-bintang tampak redup. Hal ini membuat suasana malam menjadi lebih gelap dan sunyi. Kegelapan dan kesunyian ini semakin menambah kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.

 • Air dingin dan segar

  Pada malam lailatul qadar, air terasa lebih dingin dan segar. Hal ini dapat dirasakan oleh umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Air dingin dan segar ini dapat menyejukkan hati dan pikiran, sehingga umat Islam dapat beribadah dengan lebih tenang dan khusyuk.

 • Udara damai dan sejuk

  Pada malam lailatul qadar, udara terasa damai dan sejuk. Hal ini membuat umat Islam merasa nyaman dan tenang saat beribadah. Udara yang damai dan sejuk ini semakin menambah kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.

Dengan demikian, ketenangan dan kesunyian pada malam lailatul qadar memberikan banyak manfaat bagi umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Umat Islam dapat beribadah dengan lebih fokus, khusyuk, dan tenang. Hal ini akan meningkatkan kualitas ibadah dan membuat umat Islam lebih dekat kepada Allah SWT.

Penuh berkah

Penuh Berkah, Lailatul Qodar

Malam lailatul qadar adalah malam yang penuh berkah. Berkah dalam konteks ini memiliki makna kebaikan yang melimpah, baik yang bersifat materiil maupun spiritual. Malam lailatul qadar merupakan malam yang sangat istimewa bagi umat Islam karena pada malam tersebut Allah SWT menurunkan banyak keberkahan kepada hamba-Nya.

Keberkahan malam lailatul qadar dapat dirasakan oleh umat Islam yang beribadah pada malam tersebut. Salah satu bentuk keberkahan tersebut adalah dikabulkannya doa-doa. Pada malam lailatul qadar, Allah SWT lebih mudah mengabulkan doa-doa hamba-Nya yang dipanjatkan dengan penuh kesungguhan. Selain itu, pahala ibadah yang dilakukan pada malam lailatul qadar akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dengan demikian, sangat penting bagi umat Islam untuk memanfaatkan malam lailatul qadar dengan sebaik-baiknya. Umat Islam dapat memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, seperti salat, membaca Al-Qur'an, dan berdoa. Dengan memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat memperoleh banyak keberkahan dan pahala dari Allah SWT.

Pertanyaan Umum tentang Ciri-Ciri Malam Lailatul Qadar

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum tentang ciri-ciri malam lailatul qadar:

Pertanyaan 1: Apa saja ciri-ciri umum malam lailatul qadar?


Jawaban: Malam lailatul qadar memiliki beberapa ciri umum, antara lain: malam yang terang benderang, damai dan sejuk, tidak ada suara binatang, bintang-bintang redup, air dingin dan segar, doa dikabulkan, malaikat turun ke bumi, setan dibelenggu, tenang dan hening, serta penuh berkah.


Pertanyaan 2: Mengapa malam lailatul qadar disebut sebagai malam yang penuh berkah?


Jawaban: Malam lailatul qadar disebut sebagai malam yang penuh berkah karena pada malam tersebut Allah SWT menurunkan banyak keberkahan kepada hamba-Nya. Keberkahan tersebut dapat berupa dikabulkannya doa-doa, dilipatgandakannya pahala ibadah, dan dibukanya pintu-pintu rahmat.


Pertanyaan 3: Apakah ada perbedaan antara malam lailatul qadar pada zaman Rasulullah SAW dengan malam lailatul qadar pada zaman sekarang?


Jawaban: Pada dasarnya, malam lailatul qadar tidak mengalami perubahan dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman sekarang. Ciri-ciri dan keistimewaan malam lailatul qadar tetap sama. Namun, waktu terjadinya malam lailatul qadar dapat berbeda-beda setiap tahunnya.


Pertanyaan 4: Bagaimana cara mengetahui kapan malam lailatul qadar tiba?


Jawaban: Meskipun tidak ada tanda pasti yang menunjukkan kapan malam lailatul qadar tiba, namun ada beberapa malam yang dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi malam lailatul qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.


Pertanyaan 5: Apa yang sebaiknya dilakukan pada malam lailatul qadar?


Jawaban: Pada malam lailatul qadar, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, seperti salat, membaca Al-Qur'an, berdoa, berzikir, dan beristighfar. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk bersedekah dan melakukan perbuatan baik lainnya.


Pertanyaan 6: Apa hikmah di balik adanya malam lailatul qadar?


Jawaban: Hikmah di balik adanya malam lailatul qadar adalah untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan memperbanyak ibadah pada malam lailatul qadar, umat Islam dapat memperoleh banyak pahala dan ampunan dosa.


Demikian beberapa pertanyaan umum tentang ciri-ciri malam lailatul qadar. Semoga bermanfaat.

Artikel Terkait:

Tips Mengenali Ciri-ciri Malam Lailatul Qadar

Malam lailatul qadar adalah malam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Pada malam tersebut, Allah SWT menurunkan banyak keberkahan dan ampunan kepada hamba-Nya. Untuk dapat memperoleh keberkahan tersebut, umat Islam perlu mengenali ciri-ciri malam lailatul qadar.

Tip 1: Perhatikan Ketenangan dan Kedamaian Malam

Salah satu ciri khas malam lailatul qadar adalah ketenangan dan kedamaiannya. Pada malam tersebut, tidak ada suara binatang yang mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam beribadah.

Tip 2: Amati Terangnya Malam

Malam lailatul qadar juga dikenal dengan malam yang terang benderang. Cahaya bulan dan bintang akan tampak lebih terang dari biasanya, sehingga membuat malam terasa seperti siang hari.

Tip 3: Rasakan Kesejukan Air

Air pada malam lailatul qadar terasa lebih dingin dan segar. Hal ini dapat dirasakan oleh umat Islam yang berwudhu atau mandi pada malam tersebut.

Tip 4: Perbanyak Ibadah

Malam lailatul qadar adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak salat, membaca Al-Qur'an, berdoa, dan berzikir pada malam tersebut.

Tip 5: Cari Malam Ganjil di Sepuluh Hari Terakhir Ramadan

Meskipun waktu pasti terjadinya malam lailatul qadar tidak diketahui, namun ada beberapa malam yang dianggap memiliki potensi besar untuk menjadi malam lailatul qadar, yaitu pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

Penutup

Dengan mengenali ciri-ciri malam lailatul qadar dan memperbanyak ibadah pada malam tersebut, umat Islam dapat memperoleh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT.

Kesimpulan

Malam lailatul qadar merupakan malam yang penuh berkah dan ampunan dari Allah SWT. Ciri-ciri malam lailatul qadar dapat dilihat dari beberapa hal, seperti ketenangan dan kedamaian, terang benderang, kesejukan air, dan waktu terjadinya pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir bulan Ramadan.

Dengan mengenali ciri-ciri malam lailatul qadar dan memperbanyak ibadah pada malam tersebut, umat Islam dapat memperoleh keberkahan dan ampunan dari Allah SWT. Malam lailatul qadar merupakan kesempatan besar bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Images References

Images References, Lailatul Qodar